UN HABITAT Vacancy: Procurement Assistant, UN-Habitat, Ulaanbaatar, Mongolia | UNjobs louboutin для мужчин

Procurement Assistant, UN-Habitat, Ulaanbaatar, Mongolia

 
Closed
United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Mongolia Office Room #701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar-211238, MONGOLIA Tel: +976-11-322711, Fax: +976-11-322711 [email protected] VACANCY ANNOUNCEMENT The United Nations Human Settlement Programme-UN HAB dmknmhwm. christian louboutin kiilatITAT in Mongolia announces vacancies for following posts for its Community Led Ger Area Upgrading project in Ulaanbaatar City. Background of the Project: As a step towards implementation of the Citywide Pro-poor Ger Area Upgrading Strategy which was approved by the Mayor’s Council in 2007 “Community Led Ger Area Upgrading in Ulaanbaatar” project has been developed to address problems of infrastructures and services. The project is being implemented in 5 selected Ger Areas since September 2009. The positions under the project need to be filled in following standard recruitment process of UN. The positions announced and their types of contract are tabulated below. S.N. 1 Post Procurement Assistant Type of Contract Service Contract (SC) Number 1 Submission of Application: • • Interested Mongolian Citizens with required English language skill should submit their applications in hard copies within a sealed envelope clearly indicating post name they applied for. Applications shall comprise of the following: o One page cover letter explaining your interest and suitability for the position you wish to apply. o CV o Completed UNDP Personal History Form (P11 form). o A copy of Social Insurance book. o A copy of university diploma(s). Qualifications and Experience required for each position is clearly stated in the respective “Terms of Reference”. Hard Copies of the “Terms of Reference” for announced positions and P11 forms are available upon request from UN-HABITAT Mongolia Office located at Room No. 701, Max Tower from 1000-1700 hours every working day within 18th of February 2011. Terms of References and P11 forms can be downloaded from the website: http://www.undp.mn/eannouncement.html or http://www.un-mongolia.mn/web/jobs.html Applications should reach UN-HABITAT office by 1700 hrs by Monday 21th, February 2011. Applications received after the closing date mentioned above will not be considered. Only short listed candidates whose applications correspond to the required qualifications and experience will be contacted for the test and interview. • • • • • • UN-HABITAT Mongolia Office, Room No 701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: +976 (11) 322711; Fax: + 976 (11) 322711; Website: http://www.undp.mn United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Mongolia Office Room #701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar-211238, MONGOLIA Tel: +976-11-322711, Fax: +976-11-322711 [email protected] АЖЛЫН ЗАР Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2007 онд батлагдсан Улаанбаатар хотын гэр хороолол бүхий бүсийн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх нэг алхам болох Улааанбаатар хотын гэр хорооллын нөхцлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулах төсөл 2009 оны 9 сараас хэрэгжиж эхэлсэн ба Улаанбаатар хотын гэр хорооллын сонгосон 5 хэсэг газарт нөхцөл сайжруулах, дэд бүтэц, суурь үйлчилгээг иргэдэд хүргэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнтэй холбогдуулан НҮБ-ХАБИТАТ-ын Монгол дахь салбар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нөхцлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулах төсөлдөө дараах ажлын байруудыг зарлаж байна. Ажлын байрны шалгаруулалт НҮБ-ын ажилд сонгон шалгаруулж авах журмын дагуу явагдана. Холбогдох гэрээний төрлийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. Д/д 1 Ажлын байр Гэрээний асуудал хариуцсан туслах ажилтан Гэрээний төрөл Service Contract (SC) Тоо 1 Бүрдүүлэх материал: • Дээрх ажлын байрыг сонирхож байгаа, зохих түвшний англи хэлний мэдлэгтэй Монгол улсын иргэд дараах материалуудыг бүрдүүлж ирүүлнэ Ò¯Ò¯. o Нэг хуудас ажилд орохыг хүссэн өргөдөл o Товч намтар (CV) o НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Хувь хүний мэдээллийн маягт (P11) o НДД-ийн дэвтрийн хуулбар o Дипломын хуулбарууд • Дээрх материалуудыг дугтуйнд хийж битүүмжлэн 2011 оны 2-р сарын 21-ний 17:00 цагаас өмнө НҮБ-ХАБИТАТ-ын Монгол дахь салбарын байранд авчирч өгнө. Өргөдөл гаргаж буй ажлын байранд тохирч буй гэсэн үндэслэлээ өргөдөлдөө бичсэн байна. Хугацаа дууссанаас хойш материал хүлээн авахгүй. • Зарласан ажлын байрны тодорхойлолт болон P11 маягтыг Макс цамхагийн 7 давхар, 701 тоот өрөөнд байрлах НҮБ-ХАБИТАТ-ын салбарын байрнаас 2011 оны 2-р сарын 18-ны өдрийг дуустал өдөр бүр 10:00-17:00 цагийн хооронд ирж авах эсвэл http://www.undp.mn/eannouncement.html болон http://www.un-mongolia.mn/web/jobs.html вэбсайтуудаас татаж авч болно. • Зөвхөн шаардлагад нийцэж тэнцсэн хүмүүсийг шалгалт, ярилцлаганд урина. Монгол улс, Улаанбаатар 211238, Барилгачдын талбай 4/4, Макс цамхаг, 7 давхар, 701 тоот өрөө Утас: +976 (11) 322711; Факс: + 976 (11) 322711; Вэбсайт: http://www.undp.mn UNDP, 12 United Nations Street, Sukhbaatar district 46, P.O.Box 1009, Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: +976 (11) 327585; Fax: + 976 (11) 326221; Satellite Tel: 873 382 420 350/1; Satellite fax: 873 382 420 352 Website: http://www.un-mongolia.mn/~undp , e-mail: [email protected], [email protected]


UNjobs Association of Geneva - Geneva, Switzerland - @UNjobs
Not an official document of the United Nations

louboutin для мужчин

para homens
christian louboutin leopard booties
christian louboutin menn sko
Обувь для женщин

.wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) div.paragraph, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) p, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-block .product-title, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-description, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .wsite-form-field label, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .wsite-form-field label, #wsite-content div.paragraph, #wsite-content p, #wsite-content .product-block .product-title, #wsite-content .product-description, #wsite-content .wsite-form-field label, #wsite-content .wsite-form-field label, .blog-sidebar div.paragraph, .blog-sidebar p, .blog-sidebar .wsite-form-field label, .blog-sidebar .wsite-form-field label {} #wsite-content div.paragraph, #wsite-content p, #wsite-content .product-block .product-title, #wsite-content .product-description, #wsite-content .wsite-form-field label, #wsite-content .wsite-form-field label, .blog-sidebar div.paragraph, .blog-sidebar p, .blog-sidebar .wsite-form-field label, .blog-sidebar .wsite-form-field label {} .wsite-elements.wsite-footer div.paragraph, .wsite-elements.wsite-footer p, .wsite-elements.wsite-footer .product-block .product-title, .wsite-elements.wsite-footer .product-description, .wsite-elements.wsite-footer .wsite-form-field label, .wsite-elements.wsite-footer .wsite-form-field label{} .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) h2, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-long .product-title, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-large .product-title, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-small .product-title, #wsite-content h2, #wsite-content .product-long .product-title, #wsite-content .product-large .product-title, #wsite-content .product-small .product-title, .blog-sidebar h2 {} #wsite-content h2, #wsite-content .product-long .product-title, #wsite-content .product-large .product-title, #wsite-content .product-small .product-title, .blog-sidebar h2 {} .wsite-elements.wsite-footer h2, .wsite-elements.wsite-footer .product-long .product-title, .wsite-elements.wsite-footer .product-large .product-title, .wsite-elements.wsite-footer .product-small .product-title{} #wsite-title {} .wsite-menu-default a {} .wsite-menu a {} .wsite-image div, .wsite-caption {} .galleryCaptionInnerText {} .fancybox-title {} .wslide-caption-text {} .wsite-phone {} .wsite-headline,.wsite-header-section .wsite-content-title {} .wsite-headline-paragraph,.wsite-header-section .paragraph {} .wsite-button-inner {} .wsite-not-footer blockquote {} .wsite-footer blockquote {} .blog-header h2 a {} #wsite-content h2.wsite-product-title {} .wsite-product .wsite-product-price a {} @media screen and (min-width: 767px) {.wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) div.paragraph, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) p, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-block .product-title, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-description, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .wsite-form-field label, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .wsite-form-field label, #wsite-content div.paragraph, #wsite-content p, #wsite-content .product-block .product-title, #wsite-content .product-description, #wsite-content .wsite-form-field label, #wsite-content .wsite-form-field label, .blog-sidebar div.paragraph, .blog-sidebar p, .blog-sidebar .wsite-form-field label, .blog-sidebar .wsite-form-field label {} #wsite-content div.paragraph, #wsite-content p, #wsite-content .product-block .product-title, #wsite-content .product-description, #wsite-content .wsite-form-field label, #wsite-content .wsite-form-field label, .blog-sidebar div.paragraph, .blog-sidebar p, .blog-sidebar .wsite-form-field label, .blog-sidebar .wsite-form-field label {} .wsite-elements.wsite-footer div.paragraph, .wsite-elements.wsite-footer p, .wsite-elements.wsite-footer .product-block .product-title, .wsite-elements.wsite-footer .product-description, .wsite-elements.wsite-footer .wsite-form-field label, .wsite-elements.wsite-footer .wsite-form-field label{} .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) h2, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-long .product-title, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-large .product-title, .wsite-elements.wsite-not-footer:not(.wsite-header-elements) .product-small .product-title, #wsite-content h2, #wsite-content .product-long .product-title, #wsite-content .product-large .product-title, #wsite-content .product-small .product-title, .blog-sidebar h2 {} #wsite-content h2, #wsite-content .product-long .product-title, #wsite-content .product-large .product-title, #wsite-content .product-small .product-title, .blog-sidebar h2 {} .wsite-elements.wsite-footer h2, .wsite-elements.wsite-footer .product-long .product-title, .wsite-elements.wsite-footer .product-large .product-title, .wsite-elements.wsite-footer .product-small .product-title{} #wsite-title {} .wsite-menu-default a {} .wsite-menu a {} .wsite-image div, .wsite-caption {} .galleryCaptionInnerText {} .fancybox-title {} .wslide-caption-text {} .wsite-phone {} .wsite-headline,.wsite-header-section .wsite-content-title {} .wsite-headline-paragraph,.wsite-header-section .paragraph {} .wsite-button-inner {} .wsite-not-footer blockquote {} .wsite-footer blockquote {} .blog-header h2 a {} #wsite-content h2.wsite-product-title {} .wsite-product .wsite-product-price a {} }

Blog Home Blog Home Windows Media Player Html5 Windows Xp

4/25/2017

0 Комментарии

  VLC media player справится с HD-видео, если отметить в настройках в разделе адресованы в первую очередь пользователям Windows XP. Для этой цели лучше выбрать Media Player Classic или Windows Media Player, Экспериментальный сервис www.youtube.com/ html5 позволяет. Allows you to play YouTube Videos in Flash or HTML5 player Показать больше Права доступа. У этого расширения есть доступ к вашим данным на всех. В догогку плагину Windows Media Player HTML5 для Firefox, Microsoft выпускают и расширение для Chrome. Они мотивируют свои действия желанием «предоставить пользователям windows возможность н. Расширение основано на расширении Chrome, которое анализирует HTML5 страниц и заменяет видео теги с помощью вызова Windows Media Player Plug так, что содержание может быть воспроизведено в браузер. Скачать Windows Media Player HTML5 Extension for Chrome. Дополнение Windows Media Player для Google Chrome. Сколько раз вам приходилось&nbsp. Причина довольно проста — Mozilla в войне кодеков для HTML5 HTML5 Extension для Windows Media Player Firefox Plug-in это аддон. HTML5 video — элемент, включённый в проект спецификации HTML 5, который используется для воспроизведения видеозаписей, частично заменяя элемент <object&gt. Adobe Flash Player широко использовался для встраивания содержимого. Операционная система: Windows 7.

В Windows — это DirectShow, в Mac OS X — это QuickTime, в Linux. На правах зануды: флеш плеер пятой версии входит в поставку windows xp. Скачать Windows Media Player HTML5 Extension for Chrome. Дополнение Windows Media Player для Google Chrome. Сколько раз вам приходилось.

Windows Media Player с дополнительными возможностями. В новом мультимедийном плеере, серии 9, улучшен интерфейс записи компакт-дисков, с радио-тюнером, мультимедийной библиотекой, и многим другим. Если вам нужна версия для Windows XP, вы можете скачать. Windows Media Player HTML5 это дополнение для браузера Google Chrome, которое позволяет воспроизводить в не Internet Explorer подобных браузерах видео в MP4 формате или любой другой контент для Windows Media Player. Аудио и видео HTML5 Windows Media Player плагин будет проигрывать лишь несколько специфичных форматов Windows Media файлов, которые можно найти в Интернете, таких как встроенные.mp3 аудио на Windows XP. Расширение основано на дополнении Firefox которое анализирует HTML5 страницы и заменяет видео теги с помощью вызова Windows Media Player Plug так, что содержание может быть воспроизведено в браузере. HTML5 Video Player - бесплатная программа для воспроизведения видео с помощью технологии HTML5 Более того, имеется поддержка не только Windows -браузеров, но и обозревателей Поддерживаемые ОС: Windows XP, 7, Vista, 8.1, 10. VLC Media Player многоформатный бесплатный плеер. Это призыв ко всем пользователям windows XP прекратить, наконец, использование браузера Internet Explorer, и тем самым общими усилиями сделать&nbsp.

Причина довольно проста — Mozilla в войне кодеков для HTML5. HTML5 Extension для Windows Media Player Firefox Plug-in это аддон.

О поддержке HTML5 видео в современных браузерах / Хабрахабр. Свершилось то, чего многие ожидали — крупнейшие видеосервисы (You. Tube, Vimeo) предоставили в режиме бета- тестирования возможность воспроизводить ролики средствами HTML5.

Артефакты при отображении HTML5 видео Youtube как его отключить и вернуть привычный Flash Player для браузера Mozilla Firefox. Инструмент для конвертирования видео в формат HTML5. В Windows 7 HTML5 Video Player будет работать?

Казалось бы, всё прекрасно, и Flash- у пора уйти на заслуженный покой. Ан нет — оказалось всё не так гладко. А разгадка одна — кодеки. Разработчики браузеров и поставщики контента не сошлись во мнении, какой кодек для видео использовать. На самом деле, эта проблема обсуждалась и ранее, и консенсуса по ней так и нет. В итоге из черновой спецификации HTML5 были удалены упоминания о конкретном кодеке. Кодеки. На звание кодека для HTML5 video в данный момент претендуют два кодека — Ogg Theora и H.

Ogg Theora. В основе Ogg Theora лежит кодек VP3, разработанный On. Technologies. В 2. On. 2 Technologies передали код VP3 под свободной BSD- подобной лицензией в руки Xiph.

Foundation, а также отказались от патентов на кодек (технически, не отказались, а просто передали право их использовать всем, но это по сути то же самое). С тех пор, Xiph. org продолжает развитие этого кодека.

Использовать Ogg Theora можно везде, всегда, без лицензионных или патентных отчислений. H. 2. 64. H. 2. 64 — это лицензируемый стандарт сжатия видео. Его использование требует платы в странах, где действует патенты на него (в первую очередь, это США). Однако, на сегодняшний день, это один из самых лучших способов сжимать видео.

Именно H. 2. 64 является стандартом де- факто сжатия HD- видео, к примеру. H. 2. 64 заметно эффективнее Ogg Theora по соотношению качество/битрейт. Если кратко, H. 2. Реализации в современных браузерах. Здесь я упоминаю только те браузеры, в которых HTML5 video работает уже сейчас.

Mozilla Firefox. Реализация использует библиотеку liboggplay, а это означает, что могут использоваться только Ogg Theora для видео и Ogg Vorbis для аудио. Для распространения программы, использующей ffmpeg, нужно платить отчисления.

Google себе это может позволить, и имеет право выпускать билды со встроенным ffmpeg. Но совсем не такая ситуация с дистрибутивами Linux. Те из них, что выпускаются в США, не смогут включить в свои репозитории Chrome с поддержкой ffmpeg, так как это потребует платы отчислений. В первую очередь это касается такого небезызвестного дистрибутива, как Fedora. Safari. Использует фреймворк Quick. Time, что позволяет воспроизводить что угодно, если установлен соответствующий Quick.

Time- кодек. Наверное, из современных реализаций эта наиболее правильная, т. Но это всё сильно завязано на Mac OS, поэтому к остальным системам и браузерам неприменимо. Суровая реальность.

Теперь поговорим о поставщиках контента. Свобода, равенство, братство — это всё хорошо в теории, но на практике вопрос решается небольшими зеленоватыми бумажками с портретами американских президентов. Google- у как- то проще заплатить за лицензию на более эффективный кодек, чем платить больше за трафик, и место на серверах. Мало того, учитывая то, что у них и так всё видео хранится в H.

Ogg Theora. Так что решение использовать H. You. Tube не станет использовать Ogg Theora. Точка. А мало того, использование H.

Мы же не платим лицензионные отчисления, а, тем не менее, получаем лучшее качество видео при меньшем количестве загруженных данных (привет жителям не- столиц с хилыми каналами в интернеты). Всё плохо? Для декодирования видео в браузере нужно использовать модульный подход, не привязываясь к определённому кодеку. Мало того, в каждой операционной системе уже и так есть модульная инфраструктура кодеков. В Windows — это Direct. Show, в Mac OS X — это Quick. Time, в Linux — это gstreamer. А gstreamer ещё и кроссплатформенный, между прочим, и уже используется в кроссплатформенных программах, к примеру, Songbird для воспроизведения музыки использует именно gstreamer на всех платформах.

Использование gstreamer решит все проблемы с кодеками в браузерах один раз и навсегда. В частности, не будет никаких проблем с патентами, так как браузер будет распространятся без защищённых патентами кодеков, но на системе пользователя он сможет найти установленный плагин для этого кодека, и использовать его. А мало того, в gstreamer предусмотрена возможность использовать кодеки, установленные в родном для данной системы фреймворке (для Windows — Direct. Show, для Mac OS — Quick. Time). Светлое будущее, наступит ли оно? Mozilla Firefox. Собственно, вот. Но, судя по комментариям там, сейчас такая интеграция планируется только для Fennec.

Честно говоря, я искренее недоумеваю по этому поводу. Поддержка H. 2. 64 для Firefox нужна, и быстро, иначе есть большой риск остаться за бортом. Я не знаю, как довести до разработчиков Firefox мысль о том, что модульная архитектура необходима прямо сейчас. Всё, что пришло в голову — проголосовать за этот баг, и оставить отзыв о неработающем веб- сайте (Help — Report Broken Web Site..) по адресу youtube.

Google Chrome. Беда. Я пытался вникнуть в причину отказа, но она мне показалось не слишком веской. В принципе, тут нечего добавить.

Можно почитать обсуждение, оно довольно жаркое. Ещё можно проголосовать за этот баг (отметить звёздочкой). Читаем, радуемся. Другие браузеры. Неповоротливые гиганты легко могут оказаться позади маленьких, почти не используемых в широких массах браузеров, таких как Epiphany, Midori, Aurora. Все они используют Web. Kit. Epiphany и Midori используют Gtk.

Web. Kit, в нём планируется (или уже сделана) поддержка HTML5 video через gstreamer. Aurora использует Qt. Web. Kit, в нём для HTML5 планируется (или уже частично сделано) использование Phonon, который, с свою очередь, может использовать разные бэкэнды, в том числе и gstreamer. Однако, на текущий момент, ни в одном из них работающей поддержки HTML5 нет. Остаётся верить в их скорое светлое будущее, ведь оно вполне реально. Вместо послесловия.

Искренне надеюсь, что именно 2. Flash, и триумфа HTML5.

0 Комментарии Драйвер Для Монитора Виндовс 7

4/25/2017

0 Комментарии

 

Как установить или обновить драйвер монитора. Настройка видеоподсистемы требует, чтобы на компьютере был установлен правильный драйвер монитора. На самом деле, конечно, монитору никакой драйвер не нужен — он и так способен работать, хотя и не в полную силу, но для компьютерных игр наличие драйвера обязательно — давайте подробно разберем тему — как установить или обновить драйвер монитора.

Фактически, драйвер монитора — это просто информационный файл, в котором записаны предельные возможности монитора. При установке драйвера эти параметры переносятся в реестр Windows, а оттуда предъявляются драйверу видео. Наша цель простая: оповестить драйвер видеокарты о том, на что реально способен монитор. Это необходимо для того, чтобы потом, при настройке видеокарты, не задать такие параметры, которые могут вывести монитор из строя.

У меня ОС Windows7.После переустановки с диска ОС файлы не вмещались на экране монитора e2243Fws. Пытался установить прилагаемый на диске драйвер. Виндовс отвечает,что драйвер не нуждается в обновлении и установлен драйвер от Майкрасофт. Ведь эта операционная система сама устанавливает драйвера на монитор и видеокарту и подбирает оптимальное разрешение. Купил комп в магазине установили виндовс 7 было нормально потом я установил ХР тоже нормально было только не понравилось. Драйвер для Epson Perfection 1660 Windows 7 (x32 - x64)bit 3.04А x86+x64 Выберите нужный драйвер из категории 'мониторы' для дальнейшего скачивания. Фильтровать таблицу по: Выбрать Пункт Acer BenQ Dell LG Philips Samsung Viewsonic.

Для исполнения настроек, связанных с драйверами монитора и видео. При этом открывается диалоговое окно свойств видеоадаптера и монитора: Это окно не имеет стандартов (не стандартизировано) и для разных видеокарт (и даже для разных драйверов одной видеокарты) может иметь разные элементы управления (адаптер, диагностика, управление цветом и т. Тем не менее, те элементы управления, о которых будем дальше говорить, присутствуют в любом случае — просто их надо разыскать. Прежде всего откройте вкладку Монитор и убедитесь, что монитор определен однозначно — его модель должна быть четко указана (в моем случае, как показано на рисунке выше — стандартный монитор Pn. P, так как у меня ноутбук). Если это так, значит, монитор известен операционной системе, и больше ничего делать не надо. Единственное, что можно сделать — так это попробовать обновить драйвер монитора: Для этого жмем кнопку обновить, как на рисунке выше и действуем согласно предлагаемым действиям Мастера обновления.

Если монитор не определен или вместо него стоит запись типа — Стандартный монитор,  то монитор системе не известен и надо установить его драйвер. Для этого служит кнопка — Изменить. При ее нажатии происходит запуск Мастера обновления драйверов. Дальнейшие действия зависят от того, имеется ли у вас диск с драйвером монитора или нет. Если никаких драйверов нет, очень поможет знание производителя монитора и конкретной модели (эти данные можно найти в документации к монитору).

1.1) AMD SATA RAID Preinstall Driver 3.1.1540.127 for XP., Скачать Conceptronic CSATA600EXI V1 SATA PCI Card Driver 1.09., Скачать Samsung NP700Z5A-S01US ExpressCache Driver 1.0.86.0 for Windows 7. На данной странице содержится информация об установке последних загрузок драйверов Дисплей с использованием средства обновления драйверов Дисплей. Установка драйвера монитора в Windows 7. Примечание: В случае жидкокристаллических мониторов (в отличие от электронно- лучевых) увеличение частоты обновления экрана не приводит к повышению качества изображения. Доброго времени суток! Драйвер от монитора установил, не помогает, со стандартными виндовскими драйверами тоже.

Если нет ни документации, ни малейшего понятия о модели монитора и его производителе, то добиться оптимальных настроек вряд ли получится — хотя в наш век это в принципе невозможно. Такая ситуация бывает с очень старыми мониторами. Первое окно Мастера информационное — его пропускаем.

Работа начинается со второго окна. Во втором окне Мастера включаем переключатель — Отобразить список всех драйверов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий из них. Не смотрите на то, что Мастер рекомендует включить другой переключатель, — нам лучше полагаться не на автоматику, а на себя. После щелчка на кнопке — Далее открывается следующее окно Мастера.

Здесь представлен список различного оборудования. Поскольку мы занимаемся установкой драйвера монитора, выберите в списке пункт — Мониторы. Нажмите кнопку Далее — откроется диалоговое окно — Обновление драйверов.

В этом окне включите переключатель Отобразить полный список устройств. С этого момента порядок дальнейших действий разный, в зависимости от того, имеется ли у вас драйвер. Лучший вариант — когда он есть. В этом случае нажмите кнопку — Установить с диска. Следующее диалоговое окно называется Установка с диска.

В нем с помощью кнопки Обзор заполните поле ввода. В нем должен быть прописан путь доступа к папке, в которой хранится драйвер монитора. Нажмите кнопку ОК. Прочитав список драйверов, находящихся в указанной вами папке, система отобразит его в окне Обновление драйверов. Нажмите кнопку ОК. В последующих окнах Мастера нажимайте кнопку Далее. В последнем окне нажмите кнопку Готово.

По окончании установки драйвера убедитесь, что на вкладке Монитор диалогового окна свойств видеокарты появились правильные сведения о мониторе.. Если под рукой нет драйвера монитора, но известен производитель устройства и номер модели, то вернемся к п. Выберите в левом списке производителя своего монитора, а в правом — номер модели. Нажмите кнопку ОК. В последующих окнах Мастера нажимайте кнопку — Далее. В последнем окне нажмите кнопку — Готово. По окончании установки драйвера убедитесь, что на вкладке Монитор диалогового окна свойств видеокарты появились правильные сведения о мониторе, как написано в начале статьи.

Если в диалоговом окне — Обновление драйверов, отсутствует производитель вашего монитора или нет такой модели, как у вас, значит, стоит воспользоваться Интернетом. С помощью любой поисковой системы разыщите по названию фирмы Web- адрес ее сайта и найдите там ссылку, позволяющую выбрать и загрузить нужный драйвер. Как правило, производители оборудования размещают ссылки для загрузки драйверов в разделе Support (Поддержка пользователей). Если изделие произведено очень давно и его производитель давно закрылся, то можно обратиться к всенародным коллекциям драйверов на сайтах WWW или к Web —  форумам, на которых пользователи обмениваются своими проблемами. Заслуженной репутацией пользуется, например — служба Driver. Pack Solution (http: //drp. Услуги службы бесплатны, не требуется даже регистрация — РЕКОМЕНДУЮ.

И наконец, самый тяжелый случай — когда об изделии вообще ничего не известно, кроме того, что это действительно монитор. Тогда в диалоговом окне — Обновление драйверов, выберите в списке Производители пункт Стандартные мониторы, а в списке модели — одну из моделей в зависимости от размера экрана. Например, если размер экрана равен 1. С Уважением, Никитин Владислав.

0 Комментарии Устав Предприятия Образец Скачать

4/25/2017

0 Комментарии

 

Устав ООО, образец устава организации. Ниже представлен образец устава ООО в общем виде, этот вариант подойдет тем, кто уже имел дело с составлением уставов для юридических лиц и ищет базовый вариант. Если же вы только регистрируете фирму и вам нужен индивидуальный устав со всеми изменениями и правками 2. Если один учредитель: УТВЕРЖДЕНрешением . НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА1.

Общество зарегистрировано по адресу: индекс, г. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА2. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости оплаченной и неоплаченной частей принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА5.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА6. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА7. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

Ниже представлен образец устава ООО в общем виде, этот вариант подойдет тем, кто уже имел дело с составлением уставов для юридических лиц и ищет базовый вариант. Устав ООО (Скачать образец). Скачать пример устава ООО за 2017 год. Также, планируя скачать устав ООО, не забывайте, что вы ищете образец конкретно для вашего случая — для компании с одним, двумя или более учредителями. Образцов новой техники, приборов и инструментов; осуществление товарообменных операций и посреднической деятельности; консалтинговая деятельность. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются; –  выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом; –  получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники имеют также иные права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

Образец устава ООО с единственным учредителем. Образец устава ООО с несколькими учредителями. Устав ООО прописывает важнейшие функции предприятия. Он является одним из учредительных документов. Образец можно скачать бесплатно по ссылке.

С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 3. Обществом. Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 1. Обществом. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день: –  представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом; –  истечения срока использования данного преимущественного права.

Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения Общим собранием производится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.

Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ1. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса. Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения: - о создании филиалов и открытии представительств Общества; - о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества; - о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества; -об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества; -об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества; -об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене; - об  исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи; -об  исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества; -о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества; -об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества; -об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН1. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор может быть избран/ назначен не из числа участников Общества.

Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА1. Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ1. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА1. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

Устав ООО – скачать образец 2. Устав ООО с одним учредителем в 2. Решили зарегистрировать предприятие? Ниже можно скачать образец устава ООО с изменениями от 0.

С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в гл. ГК РФ, затронувшие в том числе и общества с ограниченной ответственностью. Хотя с 1 сентября 2.

ООО появилась возможность включить в устав и ЕГРЮЛ нескольких лиц с функциями ЕИО. Этот же устав подходит и для случая с одним учредителем в ООО. Правда, поскольку с июля 2. ФЗ), то по сути исчезло и само понятие устава для одного, двух, или большего количества учредителей. Хотя, конечно же, ряд отличий есть.

Это положения о выходе из общества, о проведении собраний, о способах удостоверения решений этих собраний, и о других моментах, которые могуь быть в обществе с несколькими участниками, но не бывают в обществе с одним участником (тот же выход из общества). Устав актуален и на момент начала 2. Устав ООО с двумя учредителеми в 2. Также в нашем образце устава для ООО 2. По умолчанию, это нотариальное удостоверение протокола собрания (ст. Однако именно для ООО предусмотрены варианты, с помощью которых временных и денежных затрат на нотариальное удостоверение факта принятия решений на собраниях участников можно избежать.

Итак, варианты формулировок: Протокол подписывают все участники (не очень удобно, особенно если их больше десяти). Протокол подписывают Председатель и Секретарь собрания (по- моему, самый оптимальный вариант).

Аудио- и видеозапись проведения собрания (на любителя). Скачивая данный пример устава ООО, обратите ваше внимание на то, что с 1 сентября 2. Достаточно указать место нахождения.

Место нахождения — это населенный пункт, или иное административно- территориальное образование. Например: город Москва. А сам адрес юридического лица будет необходимо внести в ЕГРЮЛ. И при смене адреса, можно будет, не меняя при этом устав, вносить изменения в ЕГРЮЛ посредством формы Р1. Но это, повторюсь, будет работать, если смена адреса произошла в пределах, например, одного города. Чтобы добавить компании значимости, добавьте к ее наименованию слово «корпорация».

В предлагаемом нами уставе такой вариант выделен красным. Однако он мало кем используется, как показывает практика.

Да и звучать будет несколько странно, к примеру, ООО «Корпорация «Эдельвейс». Уж тогда ввели бы организационно- правовую форму «корпорация» вместо «общества с ограниченной ответственностью». Типовой устав ООО, возможно, когда- нибудь появится.

В силу закон о таких уставах уже вступил в силу, однако сами уставы пока в разработке Минэкономразвития. Но и после появления типовых уставов вполне можно будет использовать наш образец устава ООО. Также рекомендую ознакомиться с подробной информацией о регистрации ООО и альтернативными образцами устава с одним и двумя учредителями. В данный устав внесены изменения о регулировании крупных сделок — теперь по умолчанию дана отсылка к ст. Федерального закона . При желании, можно эти параметры корректировать.

0 Комментарии Должностная Инструкция Охранника Ресторана Бара Кафе

4/25/2017

0 Комментарии

 

Это человек, который управляет деятельностью заведения в целом. Так называли владельца постоялого двора, где отдыхали и обедали путники и туристы. Он встречал посетителей, рассаживал их в обеденном зале, принимал заказы, производил расчет  и командовал прислугой на кухне.Евгения Четверикова выступила спикером на семинаре, организованном посольством США

 

Евгения Четверикова выступила в качестве спикера на семинаре по инновационному сельскому хозяйству, организованном Посольством США в Минске. В мероприятии приняли участие представители ряда министерств Беларуси, Национального агентства инвестиций и приватизации, белорусских сельскохозяйственных предприятий и американских компаний, заинтересованных в сотрудничестве для поиска инновационных решений по повышению эффективности и качества сельскохозяйственного производства в Беларуси.

В рамках дискуссии о деловом и инвестиционном климате страны, Евгения рассказала о тех формах ведения бизнеса и налоговых льготах, которые могут быть интересны сельскохозяйственным компаниям, планирующим расширить присутствие на территории Беларуси.

Контакты

ПрайсвотерхаусКуперс
ул. Гикало, д. 3, этаж 3, офис 3
Тел: +375 17 335 4000
Email

Мы в социальных сетях